English

Aylık Arşiv: Eylül 2015

15 yıl 3600 günle yargıtay kararları doğrultusunda ödenecek kıdem tazminatı şartları

Sirküler No: 1718 15 yıl 3600 gününü dolduranların kıdem tazminatı işçi ve işverenin zaman zaman anlaşmazlığa düştüğü ve yargıya taşıdığı konularından başında geliyor. Yargıtay kararında 15 yıl 3600 günü dolduranların kıdem tazminatı hakkı Medeni Kanun’un 2.inci maddesi “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni

Revize Muhtasar beyannamedeki kişi sayısı ile SGK tahakkuk fişlerindeki kişi sayıları aynı olmalıdır.

Sirküler No: 1680 Yapılan denetimlerde muhtasar beyannamedeki çalıştırılan işçi sayısı ile SGK Tahakkuk Fişlerindeki kişi sayılarındaki tutarsızlık nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Muhtasar Beyannamesinde ekler kısmında aşağıda yer alan İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri/şube kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz.