English

Aylık Arşiv: Aralık 2015

2014 yılına ilişkin yıllık olarak talep edilecek iade en son Kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.

Sirküler No: 1752 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.700,- TL’ yi aşması