English

Aylık Arşiv: Ocak 2016

Tübitak’a sunulan mali raporlarda yer alan Ar-Ge harcamalarının beyanında dikkat edilecek hususlar

Sirküler No: 1786 Ülkemizde “Ar-Ge indirimi” ne ilişkin olarak 1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 2) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan ayrı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerin münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde 2008 hesap döneminden itibaren

Asgari ücret desteğinden yararlanılma şartları belli oldu.

Sirküler No: 1785 Asgari ücret desteğinden yararlanma şartları ile ilgili 6661 Sayılı Kanun “ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun 17.inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici “GEÇİCİ MADDE 68” madde eklenmiştir. Madde kapsamında; 1-) 5510 sayılı Kanunun

İnternet satışı nedir?

Sirküler No: 1784 Bilindiği üzere 433 ve 464 sıra no.lu VUK Genel Tebliğleri uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili

Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri.

Sirküler No: 1783 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik “GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK” 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre; Çalışma izni alma zorunluluğu.  Geçici koruma

Elektrik piyasası ilerleme raporları hakkında epdk duyurusu

Sirküler No: 1782 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun http://www.epdk.org.tr internet adresinde ‘’Ocak 2016 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin’’ başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda ilerleme raporlarına yönelik aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)’nin 52’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere EPDK’dan lisans almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde ilave ve değişiklikler yapılmıştır

Sirküler No: 1781 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in, 3 üncü maddesine eklenen fıkralar ile; -Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan

Mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1780 e-Fatura uygulamasında kayıtlı mükelleflerden mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda özete; Mali mührü arızalanan e-Fatura mükelleflerinin bu süreçte kağıt fatura düzenlemelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak bu mükellefler aynı zamanda e-Arşiv Uygulamasına da kayıtlı iseler kağıt fatura yerine e-Arşiv fatura düzenleyeceklerdir. Bu dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

Sirküler No: 1779 Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlara ilgili diğer mevzuat ile sağlanan teşvik ve istisnalar dışında, bu yatırımlardan elde edilen kazanç vergilerinde indirim yoluyla da teşvik söz konusudur. Bu nedenle, Kurumlar Vergisi Kanuna eklenen 32/A madde ile indirimli kurumlar vergisi müessesesi ihdas edilmiş olup 28.02.2009 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Buna göre; –

E-Arşiv fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar

Sirküler No: 1778 E-ARŞİV FATURANIN ŞEKLİ  Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. Bu hükme göre, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle e-Arşiv faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür. e-Arşiv Uygulaması kapsamında

Yeni nesil ÖKC’lerin GİB bilgi sistemine kaydı, satışı servis işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi

Sirküler No: 1777 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi