English

Aylık Arşiv: Mart 2016

Aralık -2015 dönemine ait elektronik defterlerin onayı

Sirküler No:1822 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.3.3.(b) bölümünde; “Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.”  Açıklamasına yer verilmiştir.  Yukarıdaki Tebliğ açıklaması gereği, Aralık – 2015

E-Tebligat başvuru süresi 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir

Sirküler No: 1821 Bilindiği üzere, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin başvuru süresi 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin en geç 31

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklikler

Sirküler No: 1820 19/09/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik ve ilaveler ile ilgili MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Maden işyerleri olan işveren ve yetkililerinin söz konusu yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

2015 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No:1819 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 81 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. Bilgilerinize

Lise ve dengi öğrenim ile yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası

Sirküler No: 1818 10.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanunla birlikte lise/dengi öğrenim veya yükseköğrenimden mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ile ilgili açıklamalarımızı 16.02.2016 tarih ve 1798 sayılı sirkümüz ile duyurmuştuk. 5510/60.ıncı maddesine eklenen “Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını,

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1817 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu karara göre yeni kriterler; – Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası, – Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası, – Çalışan

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1817 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu karara göre yeni kriterler; – Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası, – Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası, – Çalışan

İnternet veri dairesinin sistemine yüklenilen listeler hakkında

Sirküler No: 1816 KDV İadesi talebinde bulunan kurumların, İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla sisteme yüklemiş oldukları listelere ek olarak 01/2016 döneminden itibaren “ İndirimli Orana Tabi İşlemlere ait Satış Faturaları listesi “ ile “ İndirimli Oran Hesaplama Tablosu “  eklenmiştir. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıda belirtildiği gibidir; İnternet Vergi Dairesine Elektronik Ortamda Sunulan Listeler: 1-İndirilecek KDV Listesi

Atik KDV’nin iade hesabındaki yeri

Sirküler No: 1815 İadesi gereken KDV, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarları dikkate alınarak hesap edilir. Yüklenim konusu yapılabilecek KDV’ler arasında işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmet KDV’leri ile genel imal ve idare gideri KDV’lerinin yanı sıra ATİK alımı/inşası için ödenen KDV’ler de yer almaktadır. ATİK KDV’sinin yüklenime konu

KDV iadesi eksiklik cevap yazıları hakkında

Sirküler No: 1814 22.02.2016 tarihi itibariyle KDV İadesi talep eden mükelleflerin, vergi dairesi tarafından kendilerine yazılan KDV İadesi taleplerine ilişkin eksiklik yazılarını görüntüleyebileceği, bu eksiklik yazısına cevap verebileceği bir ekran tasarlanmıştır. Bu ekrana KDV iadesi talep eden mükellefler ile bu mükelleflerin iade talep ettikleri dönemlere ilişkin KDV iadesi YMM raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler, Google