English

Aylık Arşiv: Nisan 2016

Nakit Sermaye Artışlarında İndirim Uygulaması

Sirküler No: 1825 6637 Sayılı Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin  birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde yer alan nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri Nolu Tebliğ 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete

Bilanço ve gelir tablosu dipnotları

Sirküler No: 1824 Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekine yazılan Bilânço ve Gelir Tablosunun ayrılmaz parçalarıdır. 1 SIRA NOLU, MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  Cevap, sıfır veya evet/hayır’da olsa soruların tamamına cevap verilmesi gerekmektedir. Bu tabloların dolduruluşu ile ilgili bilgileri aşağıda hatırlatıyoruz. Dipnotlarda açıklanan bir kısım

Bağımsız denetime tabi şirketlerde genel kurullar

Sirküler No: 1823 2015 hesap dönemi için 2014 yılı genel kurulunda TTK’na göre bağımsız denetçi seçen şirketlerin, bu yıl yapacakları 2015 yılı olağan genel kurulları denetime tabi olmayan şirketlere nazaran bazı farklılıklar arz etmektedir. Şöyle ki; – Toplantıya denetim şirketi temsilcisinin katılımı gerekir. – Gündeme “bağımsız denetim raporunun okunması” şeklinde madde eklenmelidir. – Genel kurulda