English

Aylık Arşiv: Temmuz 2016

KDV1, Kurum Geçici ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerindeki değişiklikler

Sirküler No: 1877 Gelir idaresinin 01.07.2016 tarihinde yayınlamış olduğu duyuruda; 2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1876 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayılmandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdadır. Yönetmeliğin Madde 2-‘si ile Aynı Yönetmeliğin 11 inci (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar.) maddesine (7) fıkra eklenmiştir.                Fıkra

KDV Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi

Sirküler No:1875 01.07.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde yayımlanan, yer alan duyurusunda; KDV Kanununun 13. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde “13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi’ni” internet vergi dairesinden göndermeleri gerektiği duyurulmuştur. https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp  Bilgilerinize sunarız. Ş.A.

Mali tatil hatırlatması

Sirküler No:1874 Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri  arasında mali tatil uygulanmaktadır. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılan Süreler: Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün süre ile

01.07.2016 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti

Sirküler No: 1873 Kıdem tazminatı tavanı devlet memurlarına enflasyon farkı ödenecek olması nedeniyle 01.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 01.07.2016 – 31.12.2016 dönemleri arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir.            DÖNEMİ                     TUTARI (TL) 01.07.2016 –  31.12.2016           4.297,21 Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli

Ramazan Bayramı

  RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.   Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI