English

Aylık Arşiv: Ağustos 2016

Yabancı çalıştırma ile ilgili uluslararası işgücü kanunu

Sirküler No: 1904 Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancıların Türkiye’de istihdam edilmesini kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu kanunla birlikte 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun önemli kısımları aşağıda açıklanmıştır. Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin (vergi barışı) kanunu ile ilgili bilgiler

Sirküler No: 1903 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile nerdeyse Devlet alacaklarının tamamının kanun kapsamına girdiğini söylemek mümkün. Kanunla ilgil ana başlıklar halinde özet bilgiler şöyledir. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR; Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na, belediyelere bağlı

İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesi

Sirküler No: 1902 Ücretli olarak çalışan personel yıl içerisinde işten ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlamakta yada grup şirketleri içerisinde ihtiyaca göre başka bir şirkette görevlendirilebilmektedirler. Bu durumda, ücretlinin ikinci işyerinde elde ettiği ücretler üzerinden gelir vergisi hesaplanırken; birinci şirkette elde ettiği ücretler için oluşan kümülatif gelir vergisi matrahının ikinci şirkette dikkate alınıp alınmayacağı

6736 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik kurumuna olan borçlara ilişkin düzenlemeler

Sirküler No: 1901 6736 Sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında yapılandırmaya konu edilen Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar  aşağıdaki gibidir. 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun

6728 sayılı Torba Yasa ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No:1900 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanunu ile aşağıdaki hükümleri 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler; 1- Şirket kuruluşlarında, tacir tarafından kullanılacak olan ticaret unvanı ile bunun altına atılacak imzanın noter onayı

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı değişmiştir

Sirküler No: 1899 11.08.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek personel sayısı azaltılmıştır. – 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiştir. Söz konusu

Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanların stopajı teşviki

Sirküler No: 1898 Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin merkez ya da bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi hakkında Bakanlar Kurulunun 01.08.2016 TARİHLİ VE 2016/9091 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR’ı gereğince aşağıdaki değişikler yapılmıştır. Kararın MADDE 1’i ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilmesi ve diğer hususlardaki değişiklikler

Sirküler No:1897 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan önemli düzenlemeler aşağıdadır. 1-) Kanunun MADDE 16’sı ile 193 sayılı Kanunun 98.inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen MADDE 98/A ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile Maliye

06111 Kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların e-Bildirge ekranında kontrolü

Sirküler No: 1896 Prim teşviklerinden yersiz yararlanan işverenler hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri e-Bildirge programında yer alan “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” ekranından sorgulayabildiklerini 03.03.2015 tarih ve 1639 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Bu defa, Kurum 09.08.2016 tarihli duyurusunda ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet

KDV İade Taleplerindeki Eksikliklerle İlgili Yazılar E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek

Sirküler No: 1895 Gelir idaresi Başkanlığınca yayınlanan 11/08/2016 tarihli duyuruda; “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması halinde, bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi