English

Aylık Arşiv: Ağustos 2016

Ar-Ge Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Sirküler No: 1894 1-) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği; Yönetmelik, teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını belirliyor. Yönetmelikte,  Ar-Ge ve

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Sirküler No: 1893 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6728 sayılı Kanun 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YATIRIMLARLA İLGİLİ HUSUSLARI KANUNDAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ. Sirkümüzde önemli ve özellik arz ettiğini düşündüğümüz hususlara yer verilmiştir. 1-) Kanunun Resmi Gazete’ de yayımlandığı 09.08.2016 tarihi itibariyle hüküm ifade eden Damga Vergisi

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Yayımlandı

Sirküler No: 1892 5 Ağustos 2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Seri No:10)’ de yapılan düzenleme ile; 1-)  Sermaye avanslarının hangi hallerde indirim hesaplarında dikkate alınabileceği, 2-) Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi gereğince İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasında; – Uygulamadan yararlanamayacak olanlar,

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (araç hasılat listesi)’nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.

Sirküler No: 1891 KDV Kanununun 14/1 maddesi gereğince Uluslararası Taşımacılık İstisnasından (311 işlem türü) iade taleplerinde, 07/2016 döneminden itibaren; sadece karayolu taşımacılığından kaynaklı iadelerde “Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)”nin 03.08.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden gönderilmesi gerekmektedir. Konu hakkındaki duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kapasite Raporları Listesi’ nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.

Sirküler No: 1890 3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler; 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir. Konu hakkındaki duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp Bilgilerinize sunarız.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasındaki Değişiklikler

Sirküler No: 1889 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin  9 uncu maddesine  aşağıdaki 7.inci fıkra eklenmiştir. “(7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin

Gelir Vergisi mükellefleri ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için verilmesi gereken kıst dönem beyannameleri

Sirküler No: 1888 Gelir idaresinin yayınlamış olduğu E-Beyanname’den Yeni Bir Hizmet Başlığı altındaki duyuruda, Mükelleflerimizin vergi dairelerine giderek elden kağıt ortamında vermekte oldukları kıst dönem beyannamelerden, gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) için; Ölüm halinde verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ile kurumlar vergisi mükellefleri için; TASFİYE BAŞLANGIÇ, TASFİYE BİTİŞ, İFLAS BAŞLANGIÇ, İFLAS BİTİŞ için verilecek kurumlar

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Sirküler No:1887 Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” Buna göre;  esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde