English

Aylık Arşiv: Eylül 2016

6745 sayılı Kanunla SGK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1916 6745 sayılı “YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,  Kanunla SGK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1-) Kanunun MADDE 62’si ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen        ”j”

Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Uyumluluğu İle İlgili Kurum Duyurusu

Sirküler No:1915 İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başlattıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Kuruma göndermektedirler. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tekrar işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini elektronik ortamda görememesi

Toplu İşe Giriş Ve Ayrılış Bildirgeleri Tek Seferde Kuruma Verilebilecek

Sirküler No: 1914 5510 sayılı Kanun (4/a) (Ücretle çalışanlar) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini “e-sgk” uygulaması içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler. Birden fazla çalışanı olan

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması Genelgesi Yayımlandı

Sirküler No: 1913 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun kapsamında yapılandırmaya konu edilecek Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların detaylı açıklamalarını 24.08.2016 tarih ve 1901 nolu sirkümüz ile yapmıştık. Söz konusu borçların yapılandırılması ile ilgili Kurum tarafından 22.08.2016 tarih ve 2016-18 nolu

Net Alanı 150 M2’ nin Üstündeki Konut Teslimlerinde KDV Oranı %8’ e İndirildi

Sirküler No: 1912 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kararla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 2’ nci madde hükmü ile; Net alanı 150 m2’ nin üstündeki konutların

Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Sirküler No:1911 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Değişikliğe ilişkin Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır. Karar 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinize

KURBAN BAYRAMI TEBRİKİ

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.   Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                     

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

Sirküler No: 1910 Maliye Bakanlığınca yayımlanan 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile; Emlak Vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir. Tebliğ ekinde yer alan cetveller ektedir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14.htm

İşe Giriş Bildirgelerinin İptali İle İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kuruma Bildirilmesinde Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1909 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resim Gazetede yayımlanan Yönetmelik “SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’nde yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır. 1-) İşe girişleri yapılan ancak o gün işe başlamayanların işe giriş bildirgelerinin iptali. Yönetmeliğin MADDE 3’ü ile aynı

Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi kanunu 01.01.2017 tarihinde yürürlükte

Sirküler No: 1908 6740 sayılı “BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki eklenen ek madde (EK MADDE 2) ile çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ile