English

Aylık Arşiv: Aralık 2016

Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Sirküler No:1991 Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2017 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                  Binde 9,48  2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)   Binde 1,89 3- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım

2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri

Sirküler No: 1990 1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 Kuruş, diğer belediyelerde 21 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve

E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1989 e-Fatura ve e-Defter sitesinde 01.01.2017 tarihine kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu olan ancak mali mühürlerini henüz teslim alamamış olan mükelleflerin yapması gereken işlemlerin açıklandığı bir duyuru yayınlanmıştır. Mali mühürlerini henüz teslim alamamış olan mükellefler ilgili başvuru ekranlarında “Mali Mühür Kullanmadan Ön Başvuru***” düğmesine tıklayarak ön başvuru yapabilirler. Ön başvurular daha

İhracatta E-Fatura Uygulaması

Sirküler No: 1988 e-Fatura sitesinde ihracatta e-fatura uygulamaları kapsamında “Kabul Uygulama Yanıtı” içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılarak ek alanlar tablosu güncellenmiş ve ihracat e-faturalarının test ortamının açılması hakkında duyuru yayınlanmıştır. İhracat e-faturalarının test ortamının açılması hakkındaki duyuru metni aşağıdaki gibidir: 1/1/2017 tarihi itibariyle e-Fatura olarak kesilebilecek olan ihracat faturalarının işleyişinin

Motorlu Taşıt Vergileri 2017 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir

Sirküler No:1987 Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanununun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%3,83) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2017 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır.  (I) SAYILI TARİFE (II) SAYILI TARİFE ÖDEME ZAMANI: Motorlu taşıt vergileri

Yeni Yıl

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ. Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                           

2017 Yılında Ödenecek Emlak Vergileri Yeniden Değerleme Oranı Nispetinde %3,83 Artırılarak Hesaplanacaktır

Sirküler No: 1986 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılında ödenecek emlak vergilerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ ile, bina, arsa ve arazilerin 2017 yılında ödenmesi gereken emlak vergileri, 2016 yılı vergi değerleri bu yıla ait yeniden

Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır.

Sirküler No: 1985 2017 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir. Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 176.600- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi

Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir

Sirküler No: 1984 1-) FATURA KESME SINIRI: 2017 yılında fatura kesme sınırı 900,- TL olarak belirlenmiştir. Ancak, müşterinin istemesi halinde tutarına bakılmaksızın fatura düzenlenmesi gerekir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmet tutarı ne olursa olsun fatura almaları gerekmektedir. (kırtasiye ve temizlik malzemeleri

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisi Matrah Dilimleri Artırıldı

Sirküler No: 1983 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 13.000 TL’ye kadar 15% 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20% 70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27% 70.000 TL’den fazlasının