English

Aylık Arşiv: Aralık 2016

Türkiye İş Kurumu Tarafından 31.12.2016 Tarihine Kadar Başlatılan İşbaşı Eğitim Programı Süresi 31.12.2017 Tarihine Uzatıldı.

Sirküler No: 1982 20.12.2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekli kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15.inci maddesinin birinci fıkrasındaki uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu maddenin son hali aşağıdadır.  Geçici Madde 15 –   18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2017 tarihine kadar

Çalışanların Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilmesi Hakkında Yönetmeliklerle Yapılan Yeni Düzenlemeler

Sirküler No: 1981 6740 sayılı “BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile ilgili açıklamalarımızı 07.09.2016 tarih ve 1908 nolu sirkümüzle yapmıştık. Söz konusu Kanunla çalışanların işverenleri aracılığıyla 4632 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi ile ilgili Yönetmelikler (2 adet) 17.12.2016 tarih ve 29921

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi

Sirküler No: 1980 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Söz konusu karara ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. 1-) Bu teşvik sisteminin amacı, ülkenin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını ve arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1979 e-Fatura sitesinde 01.01.2017 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura Uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun özeti şöyledir: 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 01.01.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.  Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine

Mal İhracı Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Uygulaması Başlangıç Tarihi 1.7.2017 Tarihi Olarak Değiştirilmiştir.

Sirküler No: 1978 15 Aralık 2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 454 Sıra No.lu Genel Tebliğin “3 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi

Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında E-Fatura Uygulaması

Sirküler No: 1977 e-Fatura sitesinde e-Fatura olarak düzenlenmesi gereken komisyon faturaları ile ilgili duyuru yayınlanmıştır. Duyuru metni aşağıdaki gibidir: “Son dönemlerde Başkanlığımıza dilekçe, telefon, mail ve e-fatura forum sitemize gelen sorulardan, mevcut UBL-TR paketi içinde e-Fatura olarak düzenlenmesi gereken komisyon faturalarına ilişkin gerekli alanların bulunmadığı görülmüş olup durumun çözümü için UBL-TR paketi içinde gerekli güncelleme

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İade Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1976 13.12.2016 tarih ve29917 SAYILI Resmi Gazete’ de yayımlanan  8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile; “26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel

Gelecek Aylara Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler

Sirküler No: 1975 Tek Düzen Hesap Planında; 180-Gelecek Aylara İlişkin Giderler: Bu hesap peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek döneme(x) ait giderleri izlemek için kullanılır. Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle

01.01.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1974 e-Fatura ve e-Defter sitesinde 01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun özeti şöyledir: 454 sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde aşağıdaki mükelleflere 01.01.2017 tarihi itibariyle bu uygulamalara dahil olma zorunluluğu getirilmiştir:  2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan

Gece İşçi Çalıştırmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler No: 1973 Gece çalışmaları insanların yıpranmasına neden olması nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun aşağıdaki maddesiyle belirli sektörler dışında kısıtlanmış durumdadır. Gece süresi ve gece çalışmaları  “Madde 69 – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.         Bazı işlerin niteliğine