English

Aylık Arşiv: Ocak 2017

2016 Yılı Aralık Ayı İle 2017 Yılı Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Prim Ödeme Sürelerinde Erteleme.

Sirküler No: 2020 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun “TÜRKİYE  CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ’un 28.inci maddesiyle        5510 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 72-“ madde eklenmiştir.  GEÇİCİ MADDE 72-  madde kapsamında; 5510/4-(a) (ücretle çalışanlar) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016

Asgari Ücret Destek Tutarı Süresi 1 Yıl Uzatıldı.

Sirküler No: 2019 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun “TÜRKİYE  CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ’un 27.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 71- 5510 sayılı Kanunun 4/(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri

Erteleme Kapsamında Olan 2016 Aralık Ayı Prim Ödeme İşlemleri SGK Duyurusu

Sirküler No: 2018 6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren işverenlerin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir. Prim erteleme işlemleri sonrasında banka

2016-Revize Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

Sirküler No:2016 Revize 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller

Aralık 2016 Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı.

Sirküler No: 2017 Aralık 2016 ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’ni SGK e-Bildirge uygulaması Chrome ve FireFox internet tarayıcılar üzerinden gönderen işverenler söz konusu belgeleri sistemlerdeki hatalar nedeniyle Kuruma veremedikleri anlaşılmıştır.  Kurum tarafından 23.01.2017 tarihli duyuru gereğince, SGK e-Bildirge uygulamasının İnternet Explorer üzerinden hizmet vermesine karşılık Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi

Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

Sirküler No: 2016 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller

Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasından Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Duyuru

Sirküler No: 2015 e-Fatura sitesinde yayınlanan duyuruda Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ihracat e-Faturalarının gönderiminin test edilmesi için test hesaplarının aktif edilebileceği yönünde açıklama yapılmıştır. Duyuruda test ortamında dikkat edilmesi gereken hususlar ile kullanılması gereken ortak kodlara yer verilmiştir. Duyuru metnine aşağıdaki

Yeni Kurulan Anonim Şirketlerin Yapacakları İlk Genel Kurulda Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Onaylanması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 2014 Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge; Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının açılışı, toplantı başkanlığının oluşturulması, oy kullanma usulü, tutanağın düzenlenmesi ve toplantı sonrasında yapılacak işlemleri içermektedir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge, genel kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret

İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı

Sirküler No: 2013 6764 sayılı Kanun (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) 09.12.2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 48.inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna (Mesleki Eğitim Kanunu) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 12- 2016-2017 eğitim

3308 Sayılı Kanun Kapsamında Alan Eğitimine Başlayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencileriyle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar.

Sirküler No:2012 6764 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda 09.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler olup Kurum tarafından da 15.12.2016 tarihinde duyuru yapılmıştır. Duyuruda yapılan açıklamalar kapsamında; Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan