English

Aylık Arşiv: Ocak 2017

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Sirküler No: 2011 Kurumlar Vergisi Kanuna eklenen 32/A madde ile ihdas edilmiş olan, indirimli kurumlar vergisi müessesesi 28.02.2009 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Anılan madde, ihdas edildiği tarihten bu güne kadar  6111, 6322 ve 6745 Sayılı Kanunlar ve  farklı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişiklik yapılmış olup, en son 2016/9139 Sayılı BKK  ile 7.9.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Anılan

30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Zorunluluğu Kapsamında Olup, Olmadıkları

Sirküler No: 2010 6745 sayılı Kanun ile genel sağlık sigortasındaki önemli değişiklikleri 21.09.2016 tarih ve 1916 nolu sirkümüzde duyurmuştuk. Konu ile ilgili Kurum tarafından 14.12.2016 tarihinde 2016/29 nolu genelge de yayımlandı. Genelgedeki açıklamalar kapsamında;  1-) 6745 sayılı Kanun ile 5510/88-4.üncü fıkrasında yapılan düzenleme gereği; 01.10.2016 tarihinden itibaren 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç

Geçici Olarak Görevlendirilen Personellere Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi

Sirküler No: 2009 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) tarafından 38418978-120[61-13/23]-366 sayı ve 10.04.2014 tarihli verilen özelge’de geçici olarak görevlendirilen personellere fatura karşılığı ve harcırah adı altında ödenen gündelikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde, “Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda

Sat Kirala Geri Al İşlemlerinde Fona Alınan Tutarın Amortismanların İtfasında Kullanılması

Sirküler No: 2008 6728 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendiyle, her türlü her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına  satışından doğan

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Ayrılması Şüpheli Alacak Halinin Ortadan Kalkması Ve Sonuçları

Sirküler No: 2007 I) ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRABİLMENİN ŞARTLARI VE KARŞILIK AYRILMASI —- Şüpheli alacaklarla ilgili düzenleme Vergi Usul Kanununun 323’ncü maddesinde yer almaktadır. Buna göre; a) Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Şartları: Bir alacağın şüpheli alacak olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. — Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar

Sirküler No: 2006 31.12.2016 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 3,5192 3,5255 3,5167 1 DANİMARKA KRONU 0,49825 0,50070 0,49790 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,3189 4,3414 4,3158 1 İSVİÇRE FRANGI 3,4454 3,4675

İndirimli Oran KDV İadesinin Aynı Yıl İçinde Nakden Yapılması

Sirküler No: 2005 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu değişikliğiyle ilgili Maliye Bakanlığı verilen yetki uyarınca, “ indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde ertesi yılı beklemeden yapılabileceği belirtildi. “ Mevcut mevzuata göre mükelleflerimiz, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV’lerini ilgili yıl içerisinde sadece mahsuben iade

2017 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı Tutarları İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarında Değişiklik

Sirküler No: 2004 1-) 2017 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır. SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI 01.01.2017 31.12.2017 (TL) Yemek Parası (Fiilen çalışılan gün başına) (Brüt günlük asgari ücretin x %6=)

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Tutarı Artırıldı.

Sirküler No: 2003 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29.12.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.     01.01.2017 – 31.12.2017  Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 59,25 1.777,50 Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları ayın durumlarına göre 28, 29, 30

Ev Hizmetlerinde 10 Gün Ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar İle İlgili Hususlar

Sirküler No: 2002 Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar ile ilgili Kurumun 19.12.2016 tarih ve 84228040/13695507/TES/YB/201.01-E.6835139 sayılı GENEL YAZI’sı ile yaptığı önemli açıklamalar aşağıdadır. Beyan Değişikliği İşlemleri  Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler       “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”