English

Aylık Arşiv: Ocak 2017

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Kısa Mesajla Kuruma Bildirilmesi

Sirküler No: 2001 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğde            (EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ) yapılan değişiklik maddesi aşağıdadır.  “4.2.1 – Kuruma doğrudan, internet, Kısa Mesaj Servisi ya

Kıdem Tazminat Tavanı Belli Oldu

Sirküler No: 2000 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemi arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi yeniden belirlendi. DÖNEMİ TUTARI (TL) 01.01.2017 – 30.06.2017 4.426,16 Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

Sirküler No: 1999 e-Fatura sitesinde yayınlanan duyuruda yetki belgeli aracı kurumlar vasıtasıyla yolcu beraberi eşya ihraç faturası düzenleyen firmaların bu faturaları e-fatura olarak düzenleyebileceği yönünde açıklama yapılmıştır. Duyuru metni aşağıda yer almaktadır: “Yolcu Beraberi Eşya İhracında yetki belgeli aracı kurumlar aracılığı ile yolcu beraberi eşya ihraç faturası (Tax-Free faturası) düzenleyen e-Fatura mükelleflerinin e-Fatura sistemi üzerinden

Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 1998 Mutabakatlar bazı firmalarda aylık, bazılarında 3 aylık, bazılarında da 6 aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. Yıllık olarak yapılan mutabakatlarda, yıl sonlarında iş yoğunluğu veya ilgililere ulaşılamaması gibi nedenlerle mutabakatların yapılamadığı öğrenilmiştir. Hangi hesapta kayıtlı olursa olsun tüm borç ve alacakların, banka hesaplarının mutabakatlarının mutlaka yapılması gerektiği malumdur. Ayrıca, kredi kartıyla işlem yapan

SGK Primleri Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 1997 Sosyal Güvenlik Kurumuyla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde 02.01.2017 tarihinde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Kurumun 02.01.2017 tarihli duyurusu gereğince; Prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02.01.2017 tarihi olan prim ve diğer tüm borçların ödeme işlemleri 09.01.2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.  

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı İle Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Sirküler No: 1996 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 31.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık : %8,75 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %9,75 Olarak belirlenmiştir.  Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu

Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 1995 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5/1-e maddesi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Kanunda istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak İşyerlerindeki Çalışan Sayısına Göre Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi

Sirküler No: 1994 Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre bireysel emeklilik planına dahil edilmesi ile ilgili Yönetmelik “ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar)

Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1993 e-Fatura sitesinde Hava Yolu e-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile e-Bilete ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu tebliğ ile 01.07.2016 tarihi itibarıyla 334 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin hava yolu ile yolcu taşımacılığını düzenleyen bölümü yürürlükten

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı

Sirküler No: 1992 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 30/6/2017 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.