English

Aylık Arşiv: Şubat 2017

İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Yeni SGK Ve Vergi Teşvikleri

Sirküler No: 2025 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 687 nolu Kanun Hükmünde Kararname  (OLAĞANÜSTÜHAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici “GEÇİCİ MADDE 17 ve 18” maddeler eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 17 kapsamında SGK TEŞVİKİ; 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde Ödenen KDV’ Nin İadesi

Sirküler No: 2024 10 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 3 Şubat 2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’ de İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle ödenen KDV’ nin iadesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Söz konusu

Erteleme Kapsamında Olan Primlerini 27.01.2017 Tarihinden Önce Ödeyen İşverenlerle İlgili Kurumun Duyurusu

Sirküler No: 2023 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘un 28.inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72.inci madde ile ilgili Kurum tarafından duyuru yapılmıştır. Söz konusu madde ile işverenlerin 2016 Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak

Bazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi Oranı %0 (sıfır) Olarak Belirlenmiştir

Sirküler No:2022 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.Î.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.Î.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. – 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere,

Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklikler

Sirküler No:2021 03.02.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 31.01.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak olan Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerle ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı