English

Aylık Arşiv: Mart 2017

Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2055 30 Mart 2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim’ in gönderilme süresi 02.05.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.  Bilgilerinize sunarız. Ş.A.

E-Fatura Duyuruları

Sirküler No: 2054 e-Fatura sitesinde 14.03.2017 ve 20.03.2017 tarihlerinde yayımlanan duyurularda özet olarak aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir: Elektronik irsaliye uygulamasına geçiş nedeniyle; e-Fatura paketi, Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu, e-Fatura Entegrasyon, Özel Entegrasyon ve Zarf Şema Yapısı kılavuzları, güncellenmiştir. Ayrıca aşağıdaki açıklama yapılmıştır: İhracat e-fatura canlı sistemde düzenlenip başarılı olarak gönderilen faturalara Gümrük ve

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No: 2053 22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar, 27 Mart 2017

SGK Teşvik Yasağı 1 Yıllık Kuralında Yapılan Değişiklik

Sirküler No: 2052 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 17’si ile  5510 sayılı Kanuna “EK MADDE 14-“ eklenmiştir.  EK MADDE 14 ile SGK teşviklerinden yararlanamama sürelerinde yapılan değişiklikler aşığadır.  1-)  Mahkeme kararıyla veya

Bağımsız Çalışanların 5510/4-A ve B Kapsamındaki Sigortalılıkları.

Sirküler No: 2051 5510 sayılı Kanunun 53.üncü (Sigortalılık hallerinin birleştirilmesi) maddesine istinaden sigortalıların 4.üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar) ve (b) (Bağımsız çalışanlar) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde, 4/a kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılarak 4/b kapsamındaki sigortalılığı 4/a kapsamına tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce program aracılığıyla

Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sigortalılığı Ve Diğer Hususlar İçin Getirilen Yeni Düzenlemeler

Sirküler No: 2050 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 9 ‘u ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek madde 6 (Esnaf Ahilik Sandığı) eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında; İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları

Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 2049 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 15’i ve 20’si ile genel sağlık sigortasında yapılan değişiklikler aşağıdadır. Kanunun MADDE 15’i ile 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının               (f) bendine aşağıdaki

İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Vergi Teşvikleri İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Sirküler No: 2048 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 687 nolu Kanun Hükmünde Kararnamede           4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici “GEÇİCİ MADDE 18” maddesindeki teşvik uygulaması ile ilgili hususları  2025 ve 2043 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Vergi teşviki uygulaması ile ilgili            GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:297)’de 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik

Sirküler No: 2047 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan Ek-1 listede 27.02.2017 tarih ve 29992 (Mükerrer)  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR TEBLİĞ” ile değişlikler yapıldı.  İş sağlığı ve güvenliği

Damga Vergisi, Harçlar Ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Sirküler No: 2046 15 03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.03.2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Kararın 2 nci maddesi ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı fıkrasının aşağıda yer alan fıkralarında belirtilen kağıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır)