English

Aylık Arşiv: Haziran 2017

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hükümleri 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Sirküler No: 2100 7033 sayılı Kanun “SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” tasarısı 18.06.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.  Kanunun;  MADDE 86- 6331 sayılı Kanunun 38.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin              (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi

SGK Prim Teşvik Tutarlarının Kayıtlarda Gelir Ve Gider Hesaplarında Takip Edilip Edilmeyeceği

Sirküler No: 2099 5510 sayılı ve diğer kanunlar kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda işverenler tarafından yararlanılmakta olan birden fazla SGK prim teşviki bulunmaktadır. Bu prim teşvik tutarlarının kayıtlarda gelir ve gider hesaplarında yer alıp almayacakları hususu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. TEŞVİK KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO

Ramazan Bayramı Tebriği

  RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ. Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                  

SGK 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırılması İle İlgili Genelgesini Yayımlandı

Sirküler No: 2098 SGK’nun 7020 sayılı Kanun kapsamındaki yeni SGK borç yapılandırılması ile ilgili hususları 30.05.2017 tarih ve 2085 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Kurum borç yapılandırması ile ilgili 2017/21 nolu genelgesini de yayımladı. Genelgede kapsamında;  YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ. 2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3 üncü maddesi

Haftalık, Günlük Veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kiralamaları Da Tevsik Zorunluluğu Kapsamına Alınmıştır.

Sirküler No: 2097 09 Haziran 2017 tarh ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile, Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde yapılan kira ödemelerinin yanı sıra, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut

Motorlu Kara Taşıtı Ve Motorlu Kara Aracı Kiralamalarında Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Gerekmektedir

Sirküler No: 2096 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonucu; a-) “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli

06111 Veya 00687 Kanun Numaralarıyla Kuruma Bildirilen Sigortalıların Cari Aydaki Teşviklerden Yersiz Yararlanma Durumlarının Kontrolü.

Sirküler No: 2095 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10.uncu (06111) veya geçici 17.inci (00687) maddeleri kapsamında SGK’na bildirilen sigortalılar açısından teşvik kapsamında hatalı bildirim yapılıp yapılmadığı e-bildirge sistemindeki ekran “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” vasıtasıyla sorgulanabilmektedir. Bu ekran, işlem tarihi itibariyle hem bildirge verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111

E-Defter Beratlarında Yer Alan Muhasebeci Bilgileri

Sirküler No: 2094 e-Defter beratlarında görünen bilgiler e-Defter içerisinde yer alan veri grupları ve bu gruplar içerisinde tanımlanmış alanlardan gelmektedir. Veri girişleri kılavuzda anlatıldığı şekilde yapılmadığında beratlarda hatalı bilgiler yer alabilmektedir. Beratlar üzerinde yer alan “MUHASEBECİ BİLGİLERİ” bölümü accountantInformation alanına girilen verilere göre oluşturulmaktadır. Bu alanlara veri girişi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

SGK 16-Nakil Kodlu İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Değişiklik

Sirküler No: 2093 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir işyerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktaydı. Kurumun 31.05.2017 tarihli duyurusunda; E-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgelerinde “İstisnai

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri İçin 01 Temmuz 2017 Tarihinde Yürürlükte.

Sirküler No: 2092 6331 sayılı Kanun’un 6.ıncı (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri)  ve 7.inci (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi) maddelerinde yer alan yükümlülükler çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile 50 ve daha fazla çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için uygulanmakta iken 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu uygulama 1 Temmuz 2017