English

Aylık Arşiv: Temmuz 2017

30.06.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar

Sirküler No: 2111 30.06.2017 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 3,5071 3,5135 3,5047 1 DANİMARKA KRONU 0,53744 0,54008 0,53706 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,5413 4,5650 4,5381 1 İSVİÇRE FRANGI 3,6524 3,6758

687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği İle İlgili Kurum Duyurusu

Sirküler No: 2110 687 sayılı KHK’da yer alan prim desteği ile ilgili Kurumun 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeleri kapsamındaki açıklamalarımız 2042 ile 2108 nolu sirkülerimizle mevcut olup, ayrıca Kurum 24.07.2017 tarihli duyurusunda aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duymuştur. Duyuruda; 1-) 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş – 1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında

Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Sirküler No: 2109 01.07.2017 – 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Dönem 0 – 6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (TL) Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı  (TL) 01.07.2017 – 31.12.2017 51,35 25,68 Bilgilerinize sunarız.   Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17.İnci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama.

Sirküler No:2108 4447 sayılı Kanunun geçici 17.inci maddesinde öngörülen işveren desteği 09.02.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup uygulama ile ilgili açıklamalarımızı 14.03.2017 tarih ve 2042 nolu sirkümüzde açıklamıştık. 01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17.inci maddesinde yer alan işveren desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları ile

MALİ TATİL HATIRLATMASI

Sirküler No: 2107 Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri  arasında mali tatil uygulanmaktadır. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Beş Gün Uzamış Sayılan Süreler: Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün süre

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 Taksitinin Temmuz 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir

Sirküler No: 2106 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 2105 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 45 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB, GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kâğıt Fatura Düzenlenmesi

Sirküler No: 2104 e e-Fatura sitesinde daha önce yayımlanan duyuruda GİB veya GTB sistemlerinde sorun yaşandığında e-faturaların kağıt çıktıları ile işlem yapılabileceği hususunda açıklama yapılmıştı. 07.07.2017 tarihinde yayımlanan yeni duyuruda e-Faturanın düzenlendiği an itibariyle GİB e-Fatura sisteminin arızalı ve kesinti halinde bulunması ve e-Fatura’nın GİB’e ulaştırılmaması veya mükellefin kullanmakta olduğu sistemlerinde arıza veya kesinti olması

01.07.2017 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.

Sirküler No: 2103 Kıdem tazminatı tavanı devlet memurlarına ilgili kanunları gereği ücretlerinde yapılacak artışlar ve enflasyon farkı ödenecek olması nedeniyle 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 01.07.2017 – 31.12.2017 dönemleri arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir. DÖNEMİ TUTARI           (TL) 01.07.2017 –  31.12.2017 4.732,48 Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Kanun Değişiklikleri

Sirküler No: 2102 7033 sayılı Kanun “SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” tasarısının 18.06.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini, ancak sirkülerimiz tarihi itibari ile henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığını 30.06.2017 tarih ve 2100 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk. 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ tarih ve 30111 sayılı