English

Aylık Arşiv: Eylül 2017

İşçi Özlük Dosyasında Olması Gereken Bilgi Ve Belgeler

Sirküler No: 2123 İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunun 75.inci (İşçi Özlük Dosyası) Maddesi ve 104.üncü (İdari Para Cezası) Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi, saklanması ve bunların istenildikleri zaman yetkili memur ve mercilere gösterilmeleri zorunlu hale getirilmiştir.  İşçi özlük dosyalarında olması gereken belgeler aşağıdaki

Ücret Bordrosu Ve Hesap Pusulasında Olması Gereken Bilgiler

Sirküler No: 2122 Ücret bordrosu ve hesap pusulasında olması gereken bilgiler 742 ve 1649 nolu sirkülerimizde mevcut olup, daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablonun hazırlanmasına gerek duyulmuştur.   Ücret Bordrosu Ücret Bordrosu Ücret Bordrosu Ücret Hesap Pusulası   6102/TTK 213 / V.U.K. 5510/SSGSSK 4857 Sayılı   39.uncu madde 238.inci madde 102/e-(5) madde İŞ KANUNU  

Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

Sirküler No: 2121 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; -Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceğine karar verilmiştir. Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenecektir. Karar, yayımını takip eden ayın ilk günü (01 Ekim 2017) yürürlüğe girecektir.

İş Kanunu Yönetmeliklerinde Yapılan İlaveler Ve Önemli Değişiklikler

Sirküler No: 2120 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Kanunu yönetmeliklerinde yapılan ilaveler ve önemli değişiklikler aşağıdadır. A-) İş Kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’le yapılan değişiklikler. Yönetmeliğin MADDE 1’i ile 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve

E-Sevk İrsaliyesi, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu

Sirküler No: 2119 25.08.2018 tarihinde e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamaları için hazırlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yayımlanmıştır. Tebliğ taslağına göre uygulamalara genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir: e-İrsaliye e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup e-İrsaliye

Sahte Sigortalılık Ve Yaptırımları

Sirküler No: 2118 Sahte sigortalılık ile ilgili hususları 13.08.2012 tarihli, 1273 nolu ve 06.12.2016 tarihli, 1968 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Konu çok önemli olduğu için ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Fiilen çalışmadığı halde Kurumun sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için kişilerin bir işyerinde sigortalı gösterilmesini sahte sigortalılık olarak tanımlayabiliriz.  Sahte sigortalılığın çeşitleri;  1-) Bazı kişilerin emeklilik