English

Aylık Arşiv: Aralık 2017

YENİ YIL TEBRİĞİ

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.   Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI

E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu

Sirküler No: 2178 17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları zorunlu değildir. Mükellefler aşağıdaki yöntemlerden kendilerine en uygun olanı seçerek 01.01.2018 tarihinden itibaren bu uygulamalardan faydalanabilirler. GİB Portalı Entegrasyon Özel Entegrasyon

ETBİS’e Kayıt Olma Ve Bildirim Yükümlülüğü

Sirküler No: 2177 11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre 01.12.2017 tarihi itibariyle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ETBİS’e kayıt olmak ve bildirimde bulunmak zorundadır. Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir: Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında

Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihine Ertelendi

Sirküler No: 2176 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 9 ‘u ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek madde 6 (Esnaf Ahilik Sandığı) eklenmişti. Söz konusu madde kapsamında; İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresinde Değişiklik

Sirküler No: 2175 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğin MADDE 3 ‘ü ile 18.02.2017 tarih ve 29883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması başlığı altında GEÇİCİ MADDE 4 eklenmiştir. Söz konusu GEÇİCİ MADDE

Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 488 Ve 489 Sıra No.lu VUK Tebliğleri Yayımlandı

Sirküler No: 2174 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine İlişkin; 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 488 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükellefler açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda

01.01.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Sirküler No: 2173 e-Defter sitesinde 01.01.2018 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun özeti şöyledir: Aşağıdaki mükelleflere 01.01.2018 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir: 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi 02.01.2018 Olarak Değişti

Sirküler No:2172 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi”  başlıklı geçici 34 üncü madde ile       “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin

Ar-Ge’de Tam Zamanlı Olarak Çalışanların Haftalık 45 Saatin Altındaki Çalışmalarında Hafta Tatili Ücretlerinin Vergi Ve Sgk Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmeyeceği

Sirküler No: 2171 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİK 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.  Yönetmelikte Ar-Ge’de tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatil ücretleri ile ilgili teşvik maddeleri aşağıdadır. Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması  MADDE 10 – (3) Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin

Mali Mühür Geçerlilik Süresi

Sirküler No: 2170 Bilindiği üzere e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için mali mühür kullanılmaktadır. Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı sistemi tarafından üretilen sertifikalar 3 yıllık olarak oluşturulmaktadır. Bu süre sonunda mali mühür yenilenmez ise geçersiz hale gelecek ve e-Fatura düzenlemek ya da e-Defter beratlarını göndermek mümkün olmayacaktır. Kamu SM’nin sitesinde yenileme süreci şöyle