English

Aylık Arşiv: Mart 2018

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması

Sirküler No: 2210 28.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir: İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu