English

Aylık Arşiv: Haziran 2019

SWAP İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

Sirküler No: 2643 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 64597866-105[258]-20314 sayılı özelgesinde; Şirketinizin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bölgesel teşviklerden yararlandığı ve yatırımlarını yurt dışından döviz cinsinden uzun vadeli kredilerle finanse ettiği, bahse konu döviz kredilerinin kullanımı ile eş zamanlı olarak kredinin kullanıldığı banka ya da başka bir

AMORTİSMANA TABİ CANLI HAYVAN SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA ALINMASI

Sirküler No: 2642 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 95133703-105[328-2014/12]-15 sayılı özelgesinde; Aktifte kayıtlı bulunan amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilemeyeceği, takip edilebilmesi durumunda ise yeni alınan veya üreme yoluyla şirket aktifine giren canlı hayvanların amortisman tutarlarından mahsup edilip edilemeyeceği hususunda

YENİLEME FONUNA ALINAN KARIN YENİ İNŞA EDİLECEK FABRİKA BİNASININ FİNANSMANINDA KULLANIMI.

Sirküler No: 2641 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 05.02.2016 tarih ve 64597866-105[328-2016]-2217 sayılı özelgesinde; … üretimini yürüttüğü fabrikasının yerine daha geniş ve verimli kullanabileceği bir fabrika inşa edilmesi için  yabancı kaynak kullanmak suretiyle yeni bir fabrika yatırımına başladığı, eski fabrikayı kapatıp elden çıkarmanın  mümkün olmadığı belirtilerek, şirket faaliyetinden kaynaklanan zorunluluk  ve

SİGORTALI OLANLARIN İŞ KAZASI GEÇİRDİKLERİ GÜNÜN KURUMA HİZMET OLARAK BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 2640 Sigortalıların iş kazası geçirdikleri günün Kuruma hizmet olarak bildirilmesi ile ilgili hususlar  Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019-09 nolu Genelgesinde açıklanmıştır. Genelgedeki açıklamalar kapsamında;    5510 sayılı (SGK) Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdine dayalı çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirdikleri günün işverenleri tarafından (Geçici iş göremezlik belgesi olması hali de