English

3281-YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN CİRO KAYBI DESTEĞİNDEN FAYDALANMALARI HUSUSU

Sirküler No: 3281

17.02.2021 tarih ve 3398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ, 05/02/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Ciro kaybı destek programından yararlanma koşulları, 

-2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/01/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

-2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan,

-Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilir.

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunur.

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulur.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri vergi daireleri tarafından gecikme zamlı olarak tahsil edilir.

Yürürlülük tarihi: 17.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.