English

3282-2021 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SINIR BELİRLENDİ

Sirküler No: 3282

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmiştir.

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100.- TL veya net satışlar toplamı 61.515.200.-TL’yı aşan mükellefler için 2021 yılında beyan edilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tablolarla ile birlikte ek mali tabloları da dahil etmeleri gerekmektedir.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bilanço, gelir tablosu ile dipnotları temel mali tablolarını, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ise ek mali tablolarını oluşturmaktadır.

Yukarıda belirtilen limitlerden herhangi birinin aşması halinde temel mali tablolarla birlikte ek mali tablolardan yalnızca kâr dağıtım tablosunun eklenmesi yeterli olacaktır.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan firmalarca muhasebe standartlarına uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre 9.000.-TL özel usulsüzlük cezası yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname ekleri ve düzenlemelere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 352/Ⅱ-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesilebileceği hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.