English

3290-EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMASI

Sirküler No: 3290

05.03.2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştı.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanmış olup, Kurum 16.02.2021 tarihli, E-99779835-202.99-20404225 sayılı GENEL YAZI’sında gerekli detayları açıklamıştır.

GENEL YAZI kapsamında; 

30.04.2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup, daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam edilecektir. 

01.05.2021 tarihi itibariyle Ek-9 kapsamında 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemlerinin kolay işverenlik kapsamında Kuruma bildirilmesini öneririz. 

Söz konusu genel yazıya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/170705   linkten ulaşabilirsiniz.

Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin kullanma kılavuzuna  https://www.denet.com.tr/genelyazieki-kullanimkilavuzu.pdf   linkten ulaşabilirsiniz.

Ev hizmetlerinde veya konut kapıcılığı/apartman yönetim işlerinde Ek-9 kapsamında işçi çalıştıracak olanların genel yazıdaki hususları ve kullanma kılavuzunu gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.