English

3329-RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA “VİZİTE WEB SERVİSİ”NDEN BİLDİRİMİ

Sirküler No: 3329

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelere ait bildirimi, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma
gönderilmesi zorunlu hale getirilmişti. Aylık prim hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmekteydi.

Kurum istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışamazlık Bildirimi) işverence bildirimi ile ilgili yeni DUYURUSU aşağıdadır.

DUYURU kapsamında;

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Kuruma bildirilmesini sağlayan yeni bir  uygulama  olanvizite  web servisiişletime açılmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.