English

3463-7256 ve 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI KAPSAMINDA SGK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3463

7326 sayılı kanun kapsamındaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin müracaat ve ödeme sürelerin uzatılmasına ve mücbir sebep ilanı nedeniyle 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları taksit ödeme sürelerinin ertelenmesine dair SGK duyurusu aşağıdadır.

1-) 27/8/2021 tarihli, 31581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasında;

– 31/08/2021 olan başvuru süresi, 30/09/2021 tarihine,

– 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi Pazar günü olduğu için) olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi 30/11/2021 tarihine uzatılmıştır.

Anılan Kanunların diğer taksit ödeme sürelerine ilişkin son ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

2-) 27/8/2021 tarihli, 31581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 4419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki Kuruma borcu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Bu kapsamda mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki işveren/sigortalıların taksit numaraları ve bunlara ilişkin yeni ödeme vadeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.