English

3464-İŞ YERLERİNDE COVİD-19 TEBDİRLERİ İLE İLGİLİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞI DUYURUSU

Sirküler No: 3464

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş yerlerinde Covid-19 tedbirleri ile ilgili 03.09.2021 tarihli duyurusu aşağıdadır.

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asli görevleri arasındadır. 

Bu doğrultuda, Bakanlıkça, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 02.09.2021 tarihli genel yazı’sı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

Buna göre; 

İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.  

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. 

Söz konusu duyuru kapsamında; 

1-) COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek,

2-) Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır. 

Duyuruya https://www.csgb.gov.tr/duyurular/is-yerlerinde-covid-19-tedbirleri/ linkten ulaşabilirsiniz. 

İşyerlerinde COVİD-19 aşısını yaptırmayan/yaptıramayan işçileri olan işveren veya yetkililerinin 06.09.2021 tarihi itibariyle söz konusu çalışanlarından haftada bir kez PCR testini yaptırmalarını, test sonuçlarının kayıt altına alınarak personel özlük dosyalarında saklanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.