English

3466-SGK SAHTE, KONTROLLÜ, ŞÜPHELİ İŞYERLERİ İLE İLGİLİ GENEGESİNİ YAYIMLADI.

Sirküler No: 3466

SGK sahte, kontrollük, şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler ile ilgili 2021/27 nolu genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında;

Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda “Sahte İşyeri” tescili yapıldığı tespit edilen işyerleri sisteme “Sahte İşyeri” (S) olarak,

Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerleri “Kontrollü İşyeri” (K) olarak,

“Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, sistem tarafından “Şüpheli İşyeri” (Ş) olarak, tanımlamaktadır. 

İşyerinin veya sigortalılığın sahte olduğunun anlaşılması halinde;

a-) Sahte sigortalı için ödenmiş olan sigorta primleri ile idari para cezaları Kurumca irat kaydedilmekte, yararlanılmış olan teşvik ve destekler gecikme zammı ve gecikme cezası ile geri alınmaktadır.

b-) Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlerin sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgeleri iptal edilmekte ve bağlanmış olunan emekli aylıkları ile ödenmiş olan gelirler gecikme cezası ve zammıyla geri alınmaktadır.

c-) Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere ödenmiş olan geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınmaktadır.

d-)  Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen primler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılmaktadır.

e-) Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sahte işveren olarak kayıt edilmektedir.

f-) Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Kurum zararı da belirtilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

g-) Gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyeri sahte olarak değerlendirilmeyerek sigortalı sahte sayılmak üzere sahte sigortalıların hizmetleri iptal edilmektedir.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linteki “Kurum Genelgeleri” kısmından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.