English

3467-YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ 27.09.2021 TARİHİNE UZATILDI

Sirküler No: 3467

SGK Genel Müdürlüğüne yapılan başvurulardan ve iletilen bilgilerden; aşağıda belirtilen illerde faaliyet  gösteren  işverenler  ve  sigortalılarca  Kuruma  verilmesi  gereken  bilgi,  belge  ve beyannamelerin yaşanan olumsuz durumların devam etmesinden dolayı hazırlanamadığı bu nedenle bunların süresinde verilemediği belirtilerek, ertelenen sürelere ilişkin bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar 08.09.2021 tarihli E-35158785-309/7-202.99-30785909 sayılı Genel Yazısı’nda açıklanmıştır. Genel yazı kapsamında;

Düzce ilindeki yerler için…………………………………………….….. 06/07/2021 ila 31/07/2021,
 Rize ilindeki yerler için…………………………………………….……. 14/07/2021 ila 31/07/2021,
 Artvin ilindeki yerler için …………………………………………….… 22/07/2021 ila 31/07/2021,
31.07.2021 hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil
 Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için…………… 28/07/2021 ila 26/08/2021,
 Adana ve Muğla illerindeki yerler için……………………..………. 29/07/2021 ila 26/08/2021,
 Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için …………………..…….. 03/08/2021 ila 26/08/2021,
 Yatağan ilçesindeki yerler için……………………………..………… 06/08/2021 ila 26/08/2021,

tarihleri arasında;

a-) 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışan) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin,

b-) 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

5510  sayılı  Kanuna  göre  vermekle  yükümlü  oldukları  her  türlü  bilgi,  belge  ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç)  (26.09.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)  27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

Yukarıdaki illerde yangın ve selden etkilenenlerinden yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen/getiremeyenlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için 27.09.2021 tarihine kadar söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmelerini önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.