English

3468-SGK BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇI 01.01.2022 TARİHİ OLARAK DEĞİŞTİ

Sirküler No: 3468

19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağını 03.08.2021 tarih ve 3440 nolu sirkümüzde  açıklanmıştık.

Söz konusu uygulama SGK’ca yeniden değerlendirilmiş olup, teşvikin Türkiye geneli borç sorgulama uygulama süresi değişikliğini  2021/30 sayılı genelgesinde açıklamıştır.

Genelge kapsamında; 

beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan “01.09.2021” tarihi “01.01.2022”, “2021/Eylül” ifadesi “2022/Ocak” olarak değiştirilmiştir.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linteki “Kurum Genelgeleri” kısmından ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.