English

3475- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Sirküler No: 3475

7033 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) bendinde yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur.

Düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 01.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Konu, 31.10.2017 tarih ve 2139 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, binanın bir bölümünü/odasını grup içi veya dışarıdan bir şirkete kiraya verebilmektedir.

Yukarıda belirlenen kanuni düzenlemeden (daimi muaflıktan) yararlanabilmek için belirtilen bölgelerdeki binaların kısmen de olsa kiraya verilmemesi şarttır.

Muafiyetten faydalanabilmek için kiracı konumunda bulunan şirketlerin 31.12.2021 tarihine kadar kiraladıkları yeri tahliye etmeleri halinde kiraya veren firmaların 01.01.2022 tarihinden itibaren muafiyetten faydalanmaları mümkün olacaktır.

Emlak vergileri her sene 1 Ocak’taki duruma göre tahakkuk ettiği için 2021 yılı içerisinde kiracı şirketler başka yere taşınsa da muafiyet 01.01.2022 tarihinde başlayacaktır.

Muafiyetten faydalanabilmek için de bölgedeki binada kiracı bulunmadığı konusunda 31.12.2021 tarihine kadar ilgili belediye emlak vergi dairesi müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunmaları şarttır. Aksi halde bildirimin süresi içinde yapılmaması nedeniyle 2022 yılında da binaya ait emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacaklarını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.