English

3476-KÂR DAĞITIMI HUSUSU

Sirküler No: 3476

Sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kâr, ticaret hukuku ilkelerine göre tespit edilen kârdır. Kâr dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kâr elde edilmiş olması ya da önceki yıllar kârından bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin bulunmasıdır.

Sermaye şirketlerinde kâr paylarının ortaklar açısından alacak hakkına dönüşebilmesi   TTK’ da yer alan yasal hükümlerin yanı sıra esas sözleşme hükümleri ile anonim ve limited şirketlerde genel kurulun, kâr dağıtımına ilişkin karar vermesi ile mümkün olabilmektedir.

Şirket ortaklarına kar dağıtımının yapılması Gelir Vergisi Kanunu yönünden menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir. Menkul sermaye iradında hukuki ve ekonomik tasarrufun gerçekleşmesi ile gelir elde edilmiş kabul edilmektedir.

Genel kurulun kâr dağıtımı kararı alması hukuki tasarruf olup, kâr payının ekonomik olarak tasarruf edilmesi gelirin elde edilmesi olarak sayılmaktadır.

Şirketler, yetkili kurullarınca kâr dağıtım kararının verildiği tarih itibariyle şirket ortaklarına karşı hukuken borçlu duruma gelmektedirler.

Şirketin gerçek kişi ortakları ise bu karara istinaden kâr payları üzerinde (menkul sermaye iradı) hukuki olarak tasarruf tesis etmektedirler. Ancak ekonomik tasarruf, kârın dağıtılacağı tarih geldiğinde ve şirket tarafından fiilen ödeme yapıldığı tarihte oluşacaktır.

Kâr dağıtım tarihi olarak tespit edilen tarihte, çeşitli sebeplerle fiilen ortaklara bir ödeme yapılamazsa, ekonomik tasarruf gerçekleşmemiş sayılacaktır. Dolayısıyla, kâr paylarına bağlı olarak menkul sermaye iradı beyanı, kâr paylarının fiilen elde edildiği yılın gelir vergisi beyannamesi ile olacaktır.

Genel Kurul tarafından alınan kararda, 31.12.2021 tarihine kadar kârın dağıtımına ilişkin tarihinin belirtilip daha sonraki aylarda kasa durumu müsait olmayınca kâr dağıtılamamaktadır. 

Bu durumda genel kurulun kâr dağıtım maddesi geçerli olduğu için dağıtım hesabı yapılarak 31.12.’de ortakların alacağına kayıt gerekir. 

Bu kayıt hesaben kâr dağıtım olduğu için %15 stopaj vergi hesaplanarak yatırılması gerekir.  Kâr payı (para) ödenmediği veya ödenemeyeceği durumda vergi stopajını yatırmamak için aralık ayı içerisinde şirket tarafından olağanüstü genel kurul yapılarak, eski kararın iptal edilip, karın dağıtılmamasına ilişkin karar alınmasını önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.