English

3477-SERBEST BÖLGE İÇERİSİNDE ÜRETİM YAPAN MÜKELLEFLERİN İSTİHDAM ETTİKLERİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLER

Sirküler No: 3477

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesine göre, Serbest Bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç ettikleri takdirde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan ve muhtasar beyanname ile tahakkuk eden gelir vergisi Yeminli Mali Müşavirlerce verilecek rapor sonrası terkin edilmektedir.

Söz konusu bölgede faaliyet gösteren bazı firmalarda çalışan personellerin işverenler tarafından beyan edilerek tahakkuk ve terkin edilen gelir vergisi tutarlarının kendilerinden kesilen vergiler olduğu gerekçesiyle, kendilerine iade edilmesi için adli yargıda dava açtıkları gözlemlenmiştir.

Kanunla yapılan bu düzenleme işverene tanınan şartlı istisna kapsamında değerlendirilmelidir. Zira işveren tarafından beyan edilen ve yine işveren tarafından ödenmesi gereken vergi terkin edilmek suretiyle alacaktan vazgeçilerek işverene bir menfaat sağlanmaktadır.

Bu nedenle, Serbest Bölgelerde üretim faaliyeti gösteren firmalarda yeni işe başlayacak hizmet erbabı ile yapılan sözleşmelere “Hizmet erbabı 3218 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi gereği terkin olunacak vergilerin kendisine iade edilmesi yönünde dava açmayacağını ve bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini beyan ve kabul eder.” şeklinde hüküm konmasını, halen işe devam eden hizmet erbabı için ise, ek protokol düzenlenerek protokolde bu hükme yer verilmesini öneriyoruz. 

Ayrıca, üretimin fob bedeli üzerinden hesaplanacak şekilde yıl içerisindeki rakamlara göre %85 nin  yurt dışına ihraç edilip edilmediğinin kontrol edilmesini önemle tavsiye ediyoruz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.