English

3478-MASRAF YANSITILMASINDA BELGE DÜZENİ

Sirküler No: 3478

Yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedelin asıl muhatabına aktarılması olarak tanımlanabilir.

Genel olarak masraf aktarım işlemi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun konusuna girmeyen bir işlemdir. Masraf aktarımlarında özellik arz eden husus yansıtılan masraflar için KDV ödenip ödenmediğidir.

Yapılan harcamalar için KDV hesaplanıp ödenmesi durumunda yansıtmayı yapanın fatura düzenlemesi ve katma değer vergisini de faturada göstermesi gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak masraf yansıtma işlemi, masrafların yansıtıldığı mükellefin indirim hakkını kullanması için gereklidir.

KDV’nin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna edilen işlemlerden doğan masrafların muhatabına aktarılması nedeniyle düzenlenen faturalarda, aktarıma konu masraflar için KDV yüklenimi söz konusu olmadığından vergi hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Yansıtma esnasında, katlanılan masrafın ilave bir bedel eklenerek gerçek alıcısına intikal ettirilmesi halinde ise masraf tutarını aşan kısım üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.