English

3483-KULLANILMIŞ CEP TELEFONLARININ YENİLENEREK SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI

Sirküler No: 3483

30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Eki Ⅰ sayılı listeye 21’inci sıra eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle;

Yenilemiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanacaktır. 

İndirimli orana tabi işlemlerine ait KDV iadesinde yüklenim konusu yapılamayacaktır. 

Söz konusu karar 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.