English

3510-HAFTA TATİLİ BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN GÜNLER

Sirküler No: 3510

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46.ncı maddesi kapsamında hafta tatili bakımından çalışmış gibi sayılan günler ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Hafta tatili ücreti

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü (Çalışma süresi) maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış (Haftada 45 saat çalışma) olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilmelidir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. 

Hafta tatili bakımından çalışmış gibi sayılan günler aşağıdadır. 

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b)  Mazeret izni süreleri, (a-) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. b-) İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.)

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenmelidir.

İşveren veya yetkililerinin yukarıda sayılan günlerin tamamını hafta tatili bakımından çalışılmış gün gibi kabul ederek işçilerin “Hafta Tatili” ücretlerini denetimlerde sorun yaşamamaları için tam olarak ödemelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.