English

3511-GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMUNDA ÜCRET HESABI

Sirküler No: 3511

Genel tatil günlerinde çalışılması durumunda ödenecek ücret ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 4857 sayılı Kanunu’nun genel tatil ücreti ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki madde kapsamında;

1-) İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,

2-) Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Örneğin: İşçinin günlük ücreti 100.- TL olsun. 19 Mayıs günü genel tatil günüdür.

19 Mayıs günü çalışılmaması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi 100,-TL olacaktır.

19 Mayıs günü çalışılması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı olarak =) 200,- TL olacaktır.  (19 Mayıs günü işçi         1 saat bile çalışsa o günün yevmiyesi 1 günlük karşılığı olmalıdır.)

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa; işçiye yine bir günlük ücreti (100,-TL) ödenmelidir.

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılması durumunda; işçinin hafta tatilindeki çalışması fazla çalışma sayılacağından ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı, Çalışma karşılığı %50 zamlı olarak 50,- TL =) 250,- TL ücret ödenmelidir.  

Genel tatil günü işçi çalıştıran işverenlerin yukarıdaki hesaplamalara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. (İş sözleşmelerinde veya genel uygulama açısından genel tatil günlerinde farklı uygulamaları olanların mevcut uygulamalarına devam etmelerini öneririz.)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.