English

3538-01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI

Sirküler No: 3538

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin günlük (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   

01.01.2022- 31.12.2022
Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL)
166,80 5.004,-

Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları (iş sözleşmelerinde ücretin aylık değil, günlük brüt olarak veya saat ücreti olarak ödeneceği yazılı olanlar) ayın durumlarına göre 28, 29, 30 ve 31 gün olarak hesaplanarak ödenmelidir.

Yapılan açıklamada asgari ücret üzerinden vergi (gelir ve damga vergisi) kesintisi olmayacak olup, bir asgari ücretlinin maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

Brüt Aylık Asgari Ücret SGK İşçi Payı (%14) İşsizlik İşçi Payı %1 Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net Ücret
5.004,00 700,56 50,04 YOK YOK YOK 750,60 4.253,40
İşveren Primi
SGK İşveren Payı (%20,50) 1.025,82
İşsizlik İşveren Payı     (%2) 100,08
Toplam 1.125,90
İşveren Maliyeti
Brüt Asgari Ücret  +  SGK İşveren Primi
5.004,00 + 1.125,90
6.129,90

Not: 6.129,90 TL maliyet hesabı içinde SGK teşvik tutarları yer almamaktadır. İşverenler işyerinde uygulanmakta olan SGK teşvik tutarlarını maliyetten düştükleri taktirde, gerçek maliyet daha da aşağıya düşecektir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.