English

3539-SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.

Sirküler No: 3539

Serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da  tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklarından yararlandığı yerler olarak tanımlanmaktadır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesi ile serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak; bölgedeki faaliyetlerden elde edilen kazançların gerçek kişi ortaklara dağıtımında Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ üncü maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulacaktır.

06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından   yararlanabilirler.

Ancak, 06.02.2004 tarihinden sonra Kanuni ve iş merkezi ile şubesi serbest bölgede bulunan mükellefler tarafından alım satım (ticaret), kiralama ve diğer işlemlere ilişkin faaliyet ruhsatlarının çeşitli nedenler ile uzatılması veya yeni bir ruhsat alınması (inşaat süresi ile ilgili süre uzatımı hariç olmak üzere) halinde vergi istisnasından faydalanamayacaktır. Üretim yanında ticaret, hizmet işi yapan firmalarda üretim istisnası devam etse de ticaret, hizmet, kira v.b. işlerden vergi verecektir.

Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Buna göre, Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan firmaların faaliyet ruhsatlarında belirtilen süreye dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.