English

3541-TASFİYE SÜRESİ 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLDİ

Sirküler No: 3541

6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Yapan Kanun”) ile anonim ve limited şirketlerde tasfiye süresi kısaltıldı.

Şirketin tasfiye sürecine girebilmesi için yapılan genel kurul kararının tescili ile birlikte birer hafta arayla 3 defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanı yapılır.

  1. ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren varlıkların dağıtılması için geçmesi gereken altı aylık süre üç ay olarak değiştirilmiştir. Hal ve durumuna göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

Şirket, 3 aylık sürenin sonunda yine bir genel kurul ile tasfiye sonlandırılarak terkin işlemleri yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.