English

3542-2022 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3542

09/12/2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4892 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5,6, ve Geçici 8’inci maddelerinde yer alan (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ) ve (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %25 olarak belirlenmiştir. 

Yürürlülük tarihi: 01.01.2022 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.