English

Sigortalıların geçici iş göremezlik ödemelerini e-devlet şifreleri ile öğrenmeleri

Sirküler No: 1405

Kurum tarafından yapılan 25.04.2013 tarihli duyuru gereğince,

Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerine gitmelerine  gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler-Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da T.C. Ziraat Bankası şubelerine aktarılıp aktarılmadığını görmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…