English

İşveren tarafından çalışanlar adına ödenen özel sağlık sigorta primlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi

Sirküler No: 1388

Bireysel emeklilik katkı payları ile hayat sigortası ve diğer şahıs sigorta primlerinin gider yazılması, ücret ve beyanname üzerinden indirilmesi ile ilgili açıklamalarımızı 29.01.2013 tarih ve 1349 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçeleri için 85 nolu gelir vergisi sirküsünde hiç bahsedilmemiştir. Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda 256 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hususların geçerli olduğu 01.01.2013 tarihi öncesi uygulamanın aynen devam ettirilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalara göre işverenler tarafından çalışanları adına ödenen özel sağlık sigortası primleri tutarı net ücret olarak kabul edilmeli ve brütü bulunarak  SGK (Özel sağlık sigorta primleri tutarı aylık asgari ücretin %30 prime tabi değildir.)        ve vergi kesintilerine tabi tutularak bordroya konmalıdır. Net ödenen prim tutarının da  (Eş, çocuk vb. adına ödenenler dahil) ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilmesine devam edilmelidir.

Çalışanları adına özel sağlık poliçeleri ödeyen işverenlerin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…