English

15 yıl ve 3600 gününü dolduranlara ödenen kıdem tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1383

Gelen sorular üzerine 15 yıl ve 3600 gününü dolduranlara ödenen kıdem tazminatı ile ilgili hususlarda aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyduk.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasına 5 numaralı bent gereğince, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 506 sayılı Kanun’un 60 ve geçici 81. maddelerinde öngörülen prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma imkanı sağlanmıştır.

08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan sigortalılar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/5 maddesine göre “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı verilmektedir. Bu yazının alınması durumunda da kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca adı geçen yazıyı alarak işten ayrılmaya karar veren sigortalıların 4857/17.inci maddesinde belirtilen ihbar önellerine uyma zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Burada işçinin başka bir işe girmek için bu gerekçeyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorun olmaktadır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır.

T.C.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04.04.2006 tarih 2006/8549 sayılı Kararı’na  göre en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz. Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir.

Ancak işçinin bir başka işyerinde işe girmek için irade beyanı olmadan kıdem tazminatı alarak ayrılması ve daha sonra aynı veya bir başka işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatının iadesinin istenmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki şartlar dahilinde tazminatını alarak işten ayrılan işçilerin takibinin yapılması, irade beyanı olmadan kıdem tazminatı alarak işten ayrılanlar hariç,   başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrılanlara ödenen tazminatın iade alınabilmesi için mahkemeye başvurulabileceğini  hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…