English

Katma değer vergisi tevkifatında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1376

26.02.2013 tarih 28571 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifatı konusunda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1-) 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.2) bölümünde yapılan değişiklik ile “kurşun ürünlerinin” teslimi de tevkifat kapsamına alınmıştır.

2-) Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin tesliminde uygulanmakta olan (9/10) oranı, 01.03.2013 tarihinden itibaren (5/10) oranına indirilmiştir.

3-)  Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadelerde, vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat aranılmaksızın yapılacak mahsuben iadelerde 2.000,- TL’ lık sınır 4.000,- TL’ ye yükseltilmiştir.

4-) Katma Değer Vergisi Kanununun 18/1 inci maddesi gereğince istisnadan vazgeçen mükelleflerin KDV hesaplayarak teslim ettikleri metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde uygulanmakta olan (9/10) oranı 01.03.2013 tarihinden itibaren (5/10) oranına indirilmiştir.

5-) Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde uygulanmakta olan (9/10) oranı 01.03.2013 tarihinden itibaren (5/10) oranına indirilmiştir.

6-) Kısmi tevkifat uygulanan lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi ile ilgili 4.000,- TL’ yi aşmayan mahsuben iade talepleri de vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilebilecektir.

7-) 1 No.lu KDV beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…