English

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesi

Sirküler No: 1373

12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, değişiklik ile ilgili tebliğ 02 Mart 2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Tebliğe göre 02.03.2013 tarihinden itibaren,

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunlu kılınmıştır.

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin takibinin yapılarak süresinde Kuruma gönderilmesini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…