English

Anonim şirket genel kurulları dışındaki ticaret şirketlerinde elektronik ortamda yapılacak kurullar

Sirküler No: 1371

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sermaye şirketlerinde (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit) yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yönetim kurulu; limited şirket müdürler kurulu; kollektif, komandit şirket ortaklar kurulu; limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması imkanı getirilmiştir.

Sermaye Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılma Ve Oy Kullanmaya İlişkin Şirket Sözleşme Hükmü Örneği;

Yönetim kurulu ve Müdürler kuruluna elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini  uygulayacak sermaye şirketlerinin şirket sözleşmesinde, aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur:

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.” 

Kollektif, Komandit, Limited Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Ortaklar Kurulu Veya Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılma Ve Oy Kullanmaya İlişkin Şirket Sözleşme Hükmü Örneği; 

Ortaklar kurulu veya genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin şirket sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur: 

 “Şirketin ortaklar kurulu/genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

Yukarıda belirtilen metinlerde herhangi bir değişiklik yapılmadan şirket sözleşmelerinde bulunması zorunludur.

Elektronik ortamda toplantılara katılma isteğinin bildirim şekli ve toplantının idaresi ile şirketlerin yükümlülükleri konusunda detaylı bilgiye ilgili Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…