English

2013 / Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının bildirim süresi uzatıldı

Sirküler No: 1370

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 27.02.2013 tarih ve 60 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının bildirim süresi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat 24:00’ e kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…