English

Muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1369

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 87 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerleri ile;

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile       24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…